DEGC er en nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at sikre kvaliteten af behandlingen af patienter med esophagus-, gastroesophagealog ventrikelcancer samt forstadier hertil.

Hovedformålet opfyldes ved at registrere, bearbejde og analysere kliniske og administrative data på patienter i den nationale kliniske kvalitetsdatabase, Dansk EsofagoGastrisk Cancer (DEGC) database, for gennem epidemiologiske/statistiske metoder at kunne foretage sammenligninger og vurderinger af behandlingskvaliteten på centerniveau samt opsamle baggrundsmateriale for medicin/epidemiologisk forskning og kvalitetskontrol.

På hjemmesiden er samlet de forskellige udvalg og styregrupper samt hvilken forskning der aktuelt udføres i DEGC regi. Endvidere findes nationale kliniske retningslinjer, div rapporter i form af årsberetninger og årsrapporter samt DEGCs vedtægter.