Forretningsudvalg

Medlemmer

Professor, overlæge, dr. med. Michael Patrick Achiam  

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik. C, Rigshospitalet

Overlæge, ph.d. Marianne Nordsmark

Onkologisk Afd. D, Århus Universitetshospital

Overlæge, ph.d. Daniel Kjær

Kirurgisk Afd. L, Århus Universitetshospital

Overlæge, ph.d. Alan Ainsworth

Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital

Overlæge Lene Bækgaard

Onkologisk Klinik., Rigshospitalet

Referater

Forretningsudvalgsmøde april 2023