Onkologi gruppen

Medlemmer

Jon K. Bjerregaard

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Lene Bæksgaard (formand)

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Mia Jelin

Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Morten Ladekarl

Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Morten Mau-Sørensen

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Hanna R. Mortensen

Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Marianne Nordsmark

Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Per Pfeiffer

Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Camilla Qvortrup

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Signe Risum

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Kristian Egebjerg,

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Mette Yilmaz

Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Rana Bahij,

Odense Universitetshospital

Elizaveta Mitkina Tabaksblat,

Aarhus Universitetshospital

Lise Bech Jellesmark Thorasen,

Aarhus Universitetshospital

Referater

Protokoller