Formål

DEGC er en nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at sikre en høj og ensartet kvalitet af behandling af patienter med esophagus- og ventrikelcancer i Danmark. Et sekundært formål er at fremme nationalt og internationalt videnskabeligt samarbejde.

DEGC skal medvirke ved tolkning og analyse af kliniske og administrative data indsamlet i den nationale kliniske kvalitetsdatabase, Dansk EsofagoGastrisk Cancer (DEGC) database.

DEGC skal bidrage til at udarbejde og løbende opdatere nationale kliniske retningslinjer, som dækker alle aspekter omkring udredning, behandling og opfølgning af patienter med esophagus- og ventrikelcancer.

DEGC nedsætter relevante arbejdsgrupper vedrørende diagnostik, behandling og opfølgning.

DEGC skal understøtte uddannelses- og efteruddannelsesmæssige tiltag såsom kurser og symposier.

DEGC skal fremme løsning af opgaver, som beskrives af DMCG.dk og i gældende kræftplaner.